Naša kompanija

Sinalco-za okrepljujuću budućnost

Uvijek najnoviji, Sinalco obezbjeđuje potrošače širom svijeta sa bezalkoholnim osvežavajućim pićima fantastičnog ukusa preko stotinu godina. Kako više i više ljudi teži zdravom, aktivnom životu, naš brend-marka je pozicionirala sebe kao način uživanja u životu.
„Mi želimo da osvježimo svakoga u svijetu sa jedinstvenim Sinalco ukusom .“
Direktor uprave, Mongi Goundi, definiše svoje ciljeve za budućnost brenda Sinalco.
Mi sprovodimo inovativne ideje i razvijamo nove proizvode za nova tržišta u našoj direkciji u Duisburgu u Njemačkoj od 1997. godine. To je mjesto gdje je naš tradicionalni brend postavio čvrst temelj iz kojeg mi možemo da izvozimo jedinstveni Sinalco ukus u ranije nedostupne delove sveta.
Zahvaljujući kreativnom marketingu i jakom duhu kompanije Sinalco je ubrzo postao popularan u mnogim državama u svijetu u kratkom roku od svog lansiranja 1905. godine. Danas pića sa crvenim krugom osvježavaju potrošače u preko 50 država. I više ih se pridružuje sve vrijeme. Sinalco uvijek u izgledu ima nove partnere i tržišta, koji mogu imati koristi od onoga što mi nudimo.
„Mi nudimo fer partnerstvo i licencni sistem i isporučujemo kvalitetno osvežavajuće piće koje je razvijeno i proizvedeno po visokim njemačkim standardima. Želje potrošača na pojedinačnim tržištima su ono na šta smo posebno fokusirani.“
Mongi Goundi objašnjava model našeg partnerstva.
Njemački kvalitet, volja da se preuzme rizik, godine iskustva i iznad svega neprestan razvoj palete proizvoda je ključ naše uspješne priče koja traje širom svijeta. Ovi kvaliteti su pomogli kultnom brendu da preživi krize u prošlosti i da nam da smjelost da se bavimo sa promenljivim društvima u kojima radimo. Kao i pošten model franšize, Sinalco nudi svojim posrednicima licencu dugoročnu, pouzdanu i povjerljivu saradnju.
Sinalco ima dugoročnu viziju budućeg moćnog stvaranja. Mi vodimo računa o proizvodnji, o flaširanju i pakovanju, ekološki opravdanim procesima i obuhvatu biološki razgradljivih materija. Sinalco neprekidno radi na poboljšavanju procesa proizvodnje kako bi se smanjio otpad i zaštitilo okruženje. Mi neprestano tragamo za ravnotežom između društvene odgovornosti i trgovačkog interesa.

Naš veliki broj partnera i naše prisustvo na tržištima širom sveta znači da je Sinalco internacionalna porodica, dobro struktuirana da se suoči sa budućnošću i da nastavi uspješnu priču našeg kultnog brenda.
licenci dugoročnu, pouzdanu i poverljivu saradnju.
Sinalco ima dugoročnu viziju budućeg moćnog stvaranja. Mi vodimo računa o proizvodnji, o flaširanju i pakovanju, ekološki opravdanim procesima i obuhvatu biološki razgradljivih materija. Sinalco neprekidno radi na poboljšavanju procesa proizvodnje kako bi se smanjio otpad i zaštitilo okruženje. Mi neprestano tragamo za ravnotežom između društvene odgovornosti i trgovačkom interesa.
Naš veliki broj partnera i naše prisustvo na tržištima širom sveta znači da je Sinalco internacionalna porodica, dobro struktuirana da se suoči sa budućnošću i da nastavi uspešnu priču našeg kultnog brenda.

Više od 100 godina

Sinalco ukus privlači potrošače širom svijeta. Naučite više o našoj historiji.