Sinalco Orange ZERO

CLASSICET MED DEN EKSTRA KICK ORANGE!

Solskinnegult og en smag som moden og rund som selve frugten: Indført for 100 år siden smager Sinalco Orange stadig som tantalizing som nogensinde …